+31 6 54 98 29 48
Advocaat
Zaken
Kosten
Contact
info@advocaatzandbergen.com  
Header
A
Advocaat
Zadkine
Advocatenkantoor Zandbergen,
altijd recht van spreken

Advocatenkantoor Zandbergen is een advocatenkantoor in Rotterdam dat gespecialiseerd is in de behandeling van strafzaken. Bent u verdachte in een strafzaak of denkt u verdachte te worden? In dat geval kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Zandbergen. Dit geldt ook in het geval u slachtoffer bent geworden in een strafzaak.

Tevens is mr. Zandbergen een gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat. Zij behartigt de belangen van minderjarigen (en/of hun ouders) in zowel strafzaken als zaken aangaande de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een minderjarige.

mr. Zandbergen opereert landelijk. Voor elke rechtbank of het gerechtshof staat zij u bij waarbij zij zaken behandelt voor de politierechter, de meervoudige kamer en in hoger beroep.
Z
Zaken
Geweldsdelicten
 • Mishandeling (dood tot gevolg)
 • Vernieling
 • Belediging
 • Openlijke geweldpleging
 • Huiselijk geweld
 • Gewapende overval
 • Doodslag
 • Moord
 • Dood door schuld
 • Brandstichting
Drugsdelicten
 • Hennep
 • Harddrugs (bezit, invoer en uitvoer)
Zedendelicten
 • Verkrachting
 • Ontucht
 • Aanranding
Vermogendelicten
 • Diefstal
 • Fraude
 • Oplichting
 • Witwassen
Verkeersdelicten
 • Rijden onder invloed
 • Snelheidsovertredingen
 • Rijden zonder (geldig) rijbewijs
Slachtofferzaken

Als u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit kan mr. Zandbergen u bijstaan en adviseren over uw positie en rechten als slachtoffer. Als u schade heeft geleden door een strafbaar feit kunt u zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. mr. Zandbergen kan namens u het voegingsformulier indienen waarop u kunt aangeven welke schade u geleden heeft. Daarnaast kan zij het dossier opvragen en samen met u beoordelen of u gebruik wilt maken van uw spreekrecht of dat u liever een schriftelijke slachtofferverklaring afgeeft.
Klachtprocedure

Indien de officier van justitie besluit om de verdachte niet te vervolgen dan kunt u als slachtoffer hiertegen bezwaar maken bij het gerechtshof. mr. Zandbergen stelt in samenspraak met u het klaagschrift op. Het gerechtshof kan dan bepalen dat de officier van justitie de verdachte alsnog moet dagvaarden.
Jeugdzaken
 • Ondertoezichtstellingen
 • Uithuisplaatsingen
Personenrecht en familierecht
 • Omgangsregeling
 • Gezag/voogdij
 • Erkenning/ontkenning vaderschap
Overige zaken
 • Uit- en overleveringszaken
 • Inbeslagname
 • Beklagzaken (penitentiair recht)
 • Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
 • Schadevergoeding
K
Kosten
Het eerste gesprek op kantoor is altijd kosteloos. Tijdens dit intakegesprek worden de kosten besproken. mr. Zandbergen staat cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) of op betalende basis.

Bij gefinancierde rechtsbijstand worden de kosten geheel of gedeeltelijk betaald door de overheid. Het hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Aan de hand daarvan wordt ook vastgesteld wat uw eigen bijdrage is. Indien u vast zit op het politiebureau of in de gevangenis kan de rechtsbijstand geheel kosteloos zijn. Klik hier om te achterhalen of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Bij betalende basis wordt gewerkt met een uurtarief of een vast bedrag voor de behandeling van de gehele zaak.
Hart voor uw zaak
Zadkine

beeldmerk